Danning og utdanning i et maritimt miljø

Generelle bestemmelser

1. Skulle en tur – mot formodning - ikke oppnå tilstrekkelig passasjerantall, må vi forbeholde oss retten til å avlyse turen. Det vil bli gitt beskjed i god tid. 

2. Vi tar forbehold om trykkfeil, program- og prisendringer.

3. Ansvar: Arrangørene og skipet har intet ansvar over deltagerne og deres bagasje. M/S Gann har overfor Reisegarantifondet stilt de nødvendige garantier.

4. Forsikring: Det anbefales på det sterkeste at alle våre passasjerer tegner reise- og avbestillingsforsikring.

5. Alkohol må ikke nytes om bord.

6. Depositum: Ved påmelding betales depositum på kr. 1000,- Restbeløpet betales ca. 6 uker før avreise (vi sender faktura).

7. Avbestilling: Avbestillingsomkostninger avregnes etter følgende satser:

  • Innen 6 uker før avreisedato: Avbestillingsavgift (kr. 500,- per person)
  • Mellom 6 uker og 15 dager før avreise: Depositum (kr.1000,- per person)
  • 14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens totale pris.

8. Avbestillingsforsikring: Kr. 500,- per person kan tegnes ved påmelding. Innbetalt avbestillingsforsikring refunderes ikke. Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av cruise prisen, eller noe gebyr dersom:

  • Avbestillingen skjer mer enn 6 uker før avreisedato. Dette gjelder uansett årsak.
  • Avbestillingen skjer mindre enn 6 uker før avreisedato og denne gjelder plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, ektefelle, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken. Legeattest/dokumentasjon må fremlegges i rimelig tid etter avbestillingen.
  • Gjelder avbestillingen andre årsaker enn sykdom/ulykke eller død og det er mindre enn 6 uker til avreisedato gjelder reglene i punkt 7.

9. Klager: Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til mannskap/reiseleder. I tillegg må det sendes skriftlig, begrunnet klage til Gannturene innen to uker etter hjemkomst.