Danning og utdanning i et maritimt miljø

Skoleskipet Gann

Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent videregående friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skoleskipet Gann består av selve skipet, MS Gann, og et skoleanlegg på land. Skolen utdanner årlig 60 elever innen VG1 Teknikk og Industriell Produksjon og 60 elever innen VG2 maritime fag. Alle elever bor om bord i skipet, spiser alle måltider om bord og er med på seilinger i inn- og utland. 

- Trygghet - Tilhørighet - Mestring - Anerkjennelse

Maritime konvensjonsfag, kurs i maritime omgivelser. Skoleskipet Gann tilbyr også kompetansegivende og lovpålagte kurs for den maritime næring.